Strona Biuletyn Informacji Publicznej GOPS Janowiec: www.gops.janowiec.pl
 Świadczenia rodzinne i świadczenia opiekuńcze
Świadczenia opiekuńcze
2016-03-15 08:41:27
Zasiłek pielęgnacyjny - 153,- zł miesięcznie, Świadczenie pielęgnacyjne - 1300,- zł miesięcznie. Specjalny zasiłek opiekuńczy – 520 zł miesięcznie.   Według art. Art. 16a ustawy o świadczeniach rodzinnych 1. Specjalny za  ...więcej

Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka,
2016-03-15 08:38:43
Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka ”becikowe” przysługuje ojcu lub matce albo opiekunowi prawnemu albo opiekunowi faktycznemu, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 1922,00 zł &b  ...więcej

Zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego
2016-03-15 08:36:15
Zasiłek rodzinny przysługuje: • rodzicom, jednemu z rodziców albo opiekunowi prawnemu dziecka, opiekunowi faktycznemu dziecka tj. osobie faktycznie opiekującej się dzieckiem, jeżeli wystąpiła do sądu rodzinnego o przysposobienie   ...więcej

Informacje ogólne
2016-03-15 08:30:29
RODZAJE I WYSOKOŚĆ ŚWIADCZEŃ Świadczeniami rodzinnymi są: • zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego, • jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka, • świadczenia opiekuńcze: zasiłek pielęgnacyjny   ...więcej

Pokazano 1 - 4 z 4

 
Dodatkowe Informacje:
Adres:
GOPS Janowiec
Lubelska 21
24-123 Janowiec Janowiec
Kierownik Jednostki
Marzanna Pakuła
Kontakt:
Tel: (81) 881 55 04
Fax: (81) 881 55 04
e-mail: gops.janowiec@gmail.com