Strona Biuletyn Informacji Publicznej GOPS Janowiec: www.gops.janowiec.pl
 Świadczenie wychowawcze
Świadczenie wychowawcze
 

Świadczenie wychowawcze przysługuje matce, ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka albo opiekunowi prawnemu dziecka do dnia ukończenia przez dziecko 18 roku życia w wysokości 500 zł miesięcznie na dziecko w rodzinie.


Świadczenie wychowawcze przysługuje na pierwsze dziecko jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 800 zł. Jeżeli członkiem rodziny jest dziecko niepełnosprawne, świadczenie na pierwsze dziecko przysługuje, jeżeli dochód nie przekracza kwoty 1200 zł.

 

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2016-10-04 13:20:58.

Zobacz:
 Akty prawne . 
Data wprowadzenia: 2016-10-04 13:20:58
Opublikowane przez: Administrator BIP
 
Dodatkowe Informacje:
Adres:
GOPS Janowiec
Lubelska 21
24-123 Janowiec Janowiec
Kierownik Jednostki
Marzanna Pakuła
Kontakt:
Tel: (81) 881 55 04
Fax: (81) 881 55 04
e-mail: gops.janowiec@gmail.com